Oznámenie

Aktualizácia: 28. 9. 2009

Oznamujeme našim obchodným partnerom, že rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti došlo k zmene obchodného mena a sídla spoločnosti. Od 25.9.2009 je naša spoločnosť v obchodnom registri zapísaná pod názvom:

Penzión VYHNE, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

Prosím našich partnerov, aby pri komunikácii s našou spoločnosťou ďalej používali nové identifikačné údaje. Ďakujeme za pochopenie.

Výzva na predkladanie ponúk
Obchodná verejná súťaž

Posledná aktualizácia: 23. 9. 2009

Vyzývame potenciálnych dodávateľov na predloženie ponuky pre predmet obchodnej súťaže dodávku stavebných prác a zariadení v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288.

Podrobnosti k obchodnej súťaži sú uvedené v prílohe:

Obchodna_verejna_sutaz-vyhlasenie.pdf